เร่งกำจัดกากขยะอุตสาหกรรม ตรวจพบสารโลหะหนักเป็นอันตราย