นายกฯ เมืองเบียร์ ยกเคสฟุกุชิมะ ชี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีความเสี่ยง