“ปลัด ศธ.”แจ้งความเอาผิด 22 คนทุจริต “กองทุนเสมาฯ”