“ชวน ชูจันทร์” ชม “ประยุทธ์” พาประเทศผ่านพ้นกลียุค