น้ำเสียทะลักท่อระบายน้ำ ทิ้งคราบสกปรกเกลื่อนพื้นถนน