ชาวบุรีรัมย์หวั่นโรคพิษสุนัขบ้าระบาด หลังพบวัวตายเพิ่ม