วัยรุ่น รุดเยี่ยม “ขอขมาสำนึกผิด” ทำร้ายชายขี่ซาเล้ง