จ่อสอบอดีตข้าราชการสำนักปลัด ก.ศึกษาธิการ - ผอ.โรงเรียน ร่วมโกง “กองทุนเสมาฯ”