"สัตวแพทย์" แนะไทยควรมีฐานข้อมูลผู้เลี้ยง "หมา-แมว" ก่อนเรียกเก็บภาษี