นักวิชาการ “ชี้” ควรเร่งแก้ปัญหาพิษสุนัขบ้า มากกว่าเก็บภาษีคนเลี้ยงหมา-แมว