ก.ท่องเที่ยวฯ สั่งรับมือนักท่องเที่ยวทะลักแหล่งโบราณสถานโหนกระแสออเจ้า