เตือน นทท.ตามรอยละครดังปฏิบัติตามระเบียบหลังพบวัดไชยวัฒนารามชำรุด