สำรวจ “ถนน 304” เสี่ยงอุบัติเหตุ


สำรวจถนนทางหลวงหมายเลข 304 พบเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้ง บางครั้งมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 20 คน สาเหตุ ส่วนใหญเกิดจาก ระบบเบรกไม่ทำงาน

TOP ประเด็นร้อน