“นักวิชาการ” ชี้เรื่องผีต้องใช้ “วิทยาศาสตร์ –จิตวิทยา”พิสูจน์