กวาดล้างเด็กแว้นช่วงปิดเทอมยึดรถ 101 คันพบเยาวชนร่วมวง 79 คน