ก.คมนาคม สั่งศึกษาการจำกัดพื้นที่ให้บริการรถโดยสาร 2 ชั้น