งานวิจัย ชี้ “สังคมก้มหน้า” ทำลายสุขภาพจิตคู่สนทนา