กองสลากฯเดินหน้าทำหวยชุดเอง ขอทำประชาพิจารณ์ 3 เดือน