โจ๋กร่างอ้างเป็นลูกตำรวจ ถูกล็อกล้อจะเอาคีมตัดทิ้ง แถมด่าตำรวจซ้ำ