6 เม.ย.นี้ แบงก์ชาติเริ่มใช้ธนบัตรแบบใหม่ รัชกาลที่ 10