กลุ่มค้านเสนอศาลอุทธรณ์ภาค 5 รับมอบบ้านพักก่อนรื้อทิ้ง ป้องกันผิดสัญญา