กลุ่มค้านบ้านพักตุลาการ เชื่อมีต้นไม้จำนวนมากถูกตัดก่อนก่อสร้าง