นายกฯ เสียดายหากรื้อบ้านพักตุลาการ อยากให้ประชาชนใช้ประโยชน์