ตำรวจจับเพิ่มนักการเมืองท้องถิ่น ทีมฆ่า "เจ๊สายันต์"