รถโดยสารเบรกแตกพุ่งชน เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่อุบัติเหตุดอยรวก เสียชีวิต 1 คน