“ซักเคอร์เบิร์ก” ชี้แจงวุฒิสภาสหรัฐฯปมเฟซบุ๊กข้อมูลรั่ว