อุตุฯ เผย ไทยตอนบนมีอากาศร้อน ภาคเหนือ กลาง และตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่