สงกรานต์วัดภูเขาทองคึกคัก! ร่วมพิธี “มหาสมัยสูตร 205 ปี ศรีมหาโพธิ์” แห่งเดียวในไทย