แต่งชุดไทยตามรอยออเจ้า เล่นน้ำช้าง ทำบุญสงกรานต์เมืองกรุงเก่า