“ทักษิณ” อวยพรขอให้คนไทยมีสุข หวังปีหน้ามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง!