สงกรานต์ถนนข้าวสารวันแรก ชาวไทย-ต่างชาติเล่นน้ำคึกคัก