เชิญร่วมสวดมนต์โบราณ“มหาสมัยสูตร 205 ปี” วัดภูเขาทอง