ยอดนักท่องเที่ยวแห่ชมวัดไชยฯ ช่วงสงกรานต์พุ่งเกือบ 2 หมื่นคนต่อวัน