เยอรมนีเตือนชาติตะวันตก อย่ามองรัสเซียเป็น "ศัตรู"