สั่งห้ามบริษัทมะกันขายชิ้นส่วนให้ยักษ์ใหญ่เทเลคอมจีน