ทีมตรวจสอบอาวุธเคมียังเข้าไม่ถึงเมืองดูมาของซีเรีย