โสมแดงแหวกขนบจัดแสดงบัลเลต์ฉลองวันเกิด “คิม อิล-ซุง”