2 วัยรุ่นเมืองขอนแก่นทำระเบิดเอง พลาดบึ้มใส่มือขาด