คาดได้ข้อสรุปฟื้นฟู “อ่าวมาหยา” ผลพวงหนัง “เดอะบีช” ก.ค.นี้