อาสาสมัครทำความสะอาดชายหาดท้ายเหมือง เก็บขยะกว่า 1 ตัน