คนงานขุดพบปืนเกือบ 20 กระบอก ฝังดินกลางในสวนสมเด็จฯ จ.ร้อยเอ็ด