คลินิกแก้หนี้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่ คาดมีลูกหนี้เข้าร่วม 5 หมื่นราย