รมว.มหาดไทยอังกฤษลาออก เซ่นให้ข้อมูลเท็จเรื่องผู้อพยพ