ปัญหาระดับชาติ“ขนส่งมวลชนสาธารณะ”ไม่เคยเพียงพอ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ในทุกๆ วัน การเดินทางของคนกรุงเทพฯ เป็นเหมือนเกมส์ที่ต้องวางแผนการเดินทางให้แม่นยำที่สุดมิเช่นฉะนั้นตลอดทั้งวันนั้นชีวิตคุณอาจเปลี่ยนไป

TOP ประเด็นร้อน