อุตุฯเตือน ไทยมีฝนตกเกือบทั่วทุกภาค - กทม.ฝนตกร้อยละ 80