“สุวพันธุ์” ถกภาคประชาชนเชียงใหม่ แก้ปัญหาบ้านพักตุลาการ 6 พ.ค.นี้