ฟังเสียงประชาชนเสนอทางออก “บ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพ” บนเพจไทยคู่ฟ้า