กรมสรรพากรชี้แจงไม่มีนโยบายขอสำเนาบัตรปชช.จากผู้เสียภาษี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ตามที่ปรากฏว่ามีผู้เสียภาษีบางรายได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หัวเรื่อง เรื่องการขอเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560 เพิ่มเติม โดยขอให้ผู้เสียภาษีส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้นำส่งเอกสารผ่านทาง www.e-revenue.go.th พร้อมกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน