เตือนชาวบ้านระวังโขลงช้างป่า ออกหากินในพื้นที่การเกษตร