ผู้ปกครองเผยประสบการณ์ลูกถูกครูเปรียบเทียบจนต้องย้ายโรงเรียน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เวทีระดมความคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงปัญหาของระบบการศึกษาไทย เด็กส่วนหนึ่งเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการเลิกให้คุณค่ากับการนำวิชาบังคับเป็นตัวชี้วัดของโรงเรียนและผู้บริหารของโรงเรียน เพราะความกดดันถูกส่งต่อมาให้เด็ก โดยไม่มีเป้าหมายให้เด็กนักเรียนค้นหาตัวเองได้ตามความถนัด ขณะที่ผู้ปกครองรายหนึ่ง เผยประสบการณ์ ลูกถูกครูเปรียบเทียบกับเพื่อน หลังได้คะแนนสอบไม่ดี จนต้องย้ายโรงเรียน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน